A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Munkavédelmi képviseleti rendszer
A rendszer szintjei/elemei és a munka tartalma

 

A munkavédelmi képviselői feladat

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért a munkáltató felelős. (Mvtv. 2.§ (2)  

Tevékenység leírása

A munkavédelmi képviselő (a továbbiakban rövidítve: mvk) feladata: munkavállalók egészségét nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésükkel kapcsolatos jogainak és érdekeinek képviselete, érvényesítése. E tevékenységüket fontos úgy értelmeznünk, hogy a társaságnál munkát végzők:

 • egészségének és biztonságának,
 • munkavégző képességük megőrzésének,
 • a munkakörülményük humanizálásának
   érdekében kell eljárniuk.

Mindezt oly módon, hogy előzzék meg a munkabaleseteket és a foglalkoztatással összefüggő megbetegedéseket.

 Az egészséges és biztonságos munkahelyi környezetért folytatott tevékenység fontos elve, hogy a munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek és a munkáltatónak együtt kell működniük, jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szükséges információt (tájékoztatást) még az intézkedés bevezetését érintő döntés előtt egymás részére megadniuk. (Mvtv. 71. §)

 

Tevékenység szintjei:

Az mvk tevékenységét két szinten és három területen végzi:

 1. Közvetlen munkahelyi szint
 2. Társasági szint
  1. a társaság általános munkavédelmi szabályainak meghatározása, munkavédelmi programok kezdeményezése (Munkavédelmi bizottság)
  2. munkavédelmi események elemzése, megelőzésükre programok kidolgozása (Paritásos testület)

 

 1. Közvetlen munkahelyi szint, az mvk jogok típusai
 1. Informálódás, informálás
 2. tanácskozás, véleményezés, kezdeményezés
 3. ellenőrzési
 4. a munkabalesetek kivizsgálásában való részvétel

 

 1. Informálódás, informálás

Működési területükön meg kell kapniuk az egyes vállalati egységekre vonatkozó, egészséges és biztonságos munkavégzést érintő információkat. Ugyanakkor fontos, hogy ezeket az információkat megosszák a munkavállalókkal.

Mvk számára a feladata elvégzéséhez szükséges információk

 • a telephely/ vállalati egység egészséges, biztonságos munkavégzést biztosító szabályairól
 • a munkáltató/ megbízott tárgyban tervezett döntéseiről
 • az mvk témakört érintő kezdeményezéseire tett munkáltatói/ megbízott intézkedésekről
 • vállalati egység/telephelyi képzésekről, munkavédelmi, egészségbiztosítási programokról

 

Mvk ezeket az információkat részéről saját munkája során használja fel, részben megosztja a munkavállalókkal.

 

 1. Tanácskozás, véleményezés, kezdeményezés

 • az mvk tájékoztatást kérhet véleményt nyilváníthat és kezdeményezhet minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést
 • részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára
 • véleményezheti mtató által kinevezett munkavédelmi szakemberek törvényben előírt foglalkoztatását
 • véleményezheti a munkavédelmi oktatás megtervezését és megszervezését
 • részt vehet az új, munkavédelemmel kapcsolatos munkahelyek létesítésére vonatkozó döntések előkészítésében, pl.:
  • foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást érintő
  • egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében kinevezett munkavállalók esetében

 

 1. Ellenőrzés

Általános megfogalmazás szerint az mvk jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről.

Így különösen:

 • a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról
 • az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;
 • a munkavállalók képzéséről és felkészültségükről

 

 1. Az mvk részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset körülményeinek feltárásában;

 • indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat;
 • a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Joggyakorlás társasági szinten

 

 1. a) Munkavédelmi bizottság (a továbbiakban mvb) létrehozása

Amennyiben a társaságnál megválasztott munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi mvb-t hozhatnak létre.

Mvb létrehozása esetén a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat - ha azok a munkavállalók összességét érintik - a bizottság gyakorolja

Mvb feladata/joga

 • Informálódás, informálás
 • Munkavédelmi szabályzat elfogadása
 • Társasági szintű munkavédelmi és egészségbiztosítási programok kezdeményezése
 • tagok delegálása a Paritásos Testületbe
 1. Társasági szintű információk, pl.:
 • a társaság munkavédelmi szabályzatával, annak változásaival kapcsolatos információk
 • munkáltató tárgyban tervezett döntéseiről
 • az mvk témakört érintő kezdeményezéseire tett munkáltatói intézkedésekről
 • társasági szintű az egészséges, biztonságos munkavégzést szolgáló programokkal kapcsolatos információk
 • bármely az egészséges és biztonságos munkavégzést érintő társasági szintű információ
 1. A társaság általános munkavédelmi szabályainak elfogadása

Amennyiben a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés kereteit, a követelmények, rendeletek megvalósításának módját, munkavédelmi szabályzatban határozza meg úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő/ bizottság egyetértése szükséges.

 • Ezen felül az munkavédelmi bizottság munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot.
  Ha a munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselő (bizottság) az Mt.-ben szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet.

 

 1. A paritásos testületbe képviselőiket az mvb tagjai maguk közül választják meg.

 

 1. Paritásos testület

Létrehozása

 Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább húsz fő, és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet (a továbbiakban: testület) hoz létre, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői. (70/B. §)       
A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkavállalót továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy egészben ellátó személyt (intézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni.   
A munkáltató számára rendszeres munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakemberek meghívottként vesznek részt a testület munkájában.

 

Működése

   A testület tagjainak megbízatása öt évre szól.

A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva gyakorolják. A testület tagjainak számában, a tagok megbízatásának megszűnése, valamint a visszahívás feltételeiben, elnöklési és működési rendjében, ügyrendjében, egyéb, a testület tevékenységével összefüggő eljárási kérdésekben a munkavállalók képviselői és a munkáltató állapodnak meg. A testület működésének feltételeit a munkáltató biztosítja.

 

 

 Funkciója

A testület az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében:

 1. a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;
 2. b) megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását;
 3. c) állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről.

 

Felek közötti vitarendezés

 • az mvk/ mvb által kezdeményezett intézkedésekről munkáltatónak annak végrehajtásáról, vagy az intézkedés elmaradásának okáról 8 napon belül tájékoztatnia kell a munkavédelmi képviselőt.
 • Amennyiben a kezdeményezéssel a munkáltató nem ért egyet, álláspontjának indokait - kivéve az azonnali intézkedést követő esetben - írásban köteles közölni.
 • A munkavédelmi képviselő (bizottság) munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató részére. Amennyiben munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselő (bizottság) az Mt.-ben szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet. §

 

Távmunka/ home office

A munkáltató az ily módon foglakoztatott munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási, érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségükről.
A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat. 86/A. § (6)

 

Az mvk tevékenységének feltételei (75. §)

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő/ mbv a jogait gyakorolhassa, így különösen

 • működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól;
 • megállapodás alapján szakértőt vehet igénybe, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal
 • legalább 10% munkaidőkedvezmény
 • ÜT elnökét megillető védettség az mvk-nek (felsőbb szerv alatt a munkavédelmi bizottság értendő)
 • tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítása (anyagi, működési, technika, utazási, szakmai, képzési)
 • az mvk megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét, munkaidőben.
 • A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogai gyakorlásában nem akadályozható és jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti. (76. § (1)

 

Javaslat az mvk-k és a munkáltató közötti megállapodás tartalmára

A megállapodással vagy a Munkavédelmi Szabályzat egészüljön ki vagy szülessen felek között egy új megállapodás.

A megállapodásnak tartalmaznia kell:

 • Munkáltató milyen kedvezményekkel támogatja mvk/ mvb munkáját
  Ennél a résznél vegyük figyelembe a Tevékenység feltételei fejezetet
 • Mvk-védettsége
  Az mvk-t Mt-ben az ÜT elnökére (szakszervezeti tisztségviselőre) vonatkozó védettség illeti meg, ezen túl a megállapodásban ki kell térni az azonnali hatályú felmondásra és a fegyelmi vizsgálatra vonatkozó eljárási szabályokra is, pl.: azonnali hatályú felmondás ill. fegyelmi vizsgálat esetén munkáltató döntése előtt tájékoztatja mvk felsőbb szervét az mvb-t.
 • Az mvk jogosítványai
  a megállapodásban érdemes a fentebb részletezett mvk/ mvb jogokat beleírni, értelmezni és a joggyakorlás eljárási rendjét is szabályozni.
 • Munkáltató és az mvk-k/ mvb kapcsolata
  Itt kell a társasági és a helyi szintű együttműködést, kapcsolatrendszert szabályozni: munkavédelmi szabályzat, új programok, tájékoztatás, tájékozódás, vitarendezés módját leírni.
  Ebben fejezetben külön részként a Paritásos testület létrehozását és működését is szabályozni kell.